top of page

היערכות עתידית

רובנו מעדיפים לדחוק הצידה מחשבות על מקרים בהם נאבד את יכולתנו לקבל החלטות בקשר לרכושנו, מצבנו הרפואי, וענייננו האישיים. אולם, המציאות ממחישה לנו יום יום כי מדובר במצבים שהם חלק מרצף החיים, במיוחד לאור העלייה בתוחלת החיים, שאף צפויה להמשיך לעלות.

על כן טוב  לעצור רגע ממרוץ החיים, לקבל החלטות מושכלות ולתכנן בצורה מיטבית את העתיד, ולא להשאיר ליקרים לכם להתמודד בעת משבר עם מה שאפשר להסדיר ממש עכשיו.

כיום, קיימים כלים משפטיים חדשניים ומהפכניים שנכנסו לתוקף בחוק בחודש אפריל 2017, בעזרתם ניתן לתכנן מראש ולקבל שליטה משפטית טובה יותר, באירועים שונים, בהם אדם מאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו.

הכלים נותנים מעטפת של ביטחון, והגברת הוודאות והשליטה, באירועים בהם לא נוכל לקבל החלטות, בין בעניינים הנוגעים לרכושינו, בין בעניינים הנוגעים למצבנו הרפואי, ובין בענייננו אישיים

גם בעלי עסקים צריכים לתת את הדעת לסוגיה מי יוכל להבטיח את המשך הפעילות העיסקית למקרה של חוסר כשירות זמנית או קבועה, מכל סיבה שלא תהיה.

בין היתר, היערכות עתידית מאפשרת להורים לקבוע מבעוד מועד מי ידאג להעביר כספים לצרכי הילדים אם ההורים לא יוכלו לעשות זאת. הדבר נכון כאשר מדובר בילדים קטינים, אך גם כשהילדים כבר בוגרים ועדיין נתמכים כלכלית בהוריהם.

היערכות עתידית נכונה ומומלצת בכל גיל ומאפשרת שליטה שלכם באירועים עתידיים, אשר ימנעו ממכם לתפקד ולקבל החלטות.

נכון, לפעמים זה קשה ודורש להתמודד עם סוגיות כבדות משקל. אבל, גם לטמון את הראש בחול זה לא פיקניק, החול נכנס לעיניים...

בפגישת ייעוץ נציף את כל הנתונים והנושאים הרלבנטיים עבורכם, נציג את הפתרונות והכלים האפשריים, ונגבש במשותף את הפתרונות המיטביים.

רק עורכי דין שהוסמכו ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים רשאים לחתום על המסמכים לפי החוק החדש.

עו"ד שמוליק לביא הוא מהראשונים שהוסמכו ע"י האפוטרופוס הכללי, בחודש ספטמבר 2017, ובשילוב נסיונו הרב של כ-20 שנה, בתחומי המשפט הרלבנטיים, כגון דיני הקניין, מיסוי נדל"ן, ודיני המשפחה, יוכל להציע את הפיתרון המתאים לכם אישית.

במשרדנו מבצעים, בין היתר:

  • תכנון משפטי עתידי לשמירה על זכויותיך במקרה שתיקלע למצב של חוסר כשירות, כולל בעזרת הכלים המשפטיים החדשים: יפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות ועוד.

  • תכנון משפטי עתידי בקשר לרכוש – עריכת צוואות.

  • תכנון משפטי עתידי בין בני זוג – עריכת הסכם ממון למקרה של סיום הקשר, מכל סיבה שהיא.

  • תכנון משפטי עתידי לגבי מי שבאחריותכם – קטין או אדם אחר – לקבוע מראש מי יתמנה לו כאפוטרופוס, במקרה של חוסר כשירות או לאחר פטירה, ואף לתת הנחיות לאותו אדם.

  • תכנון משפטי עתידי רפואי – יפוי כח רפואי, הנחיות מקדימות לגבי טיפולים מאריכי חיים.

  • לפי הצורך, נציע גם כלים נוספים, בהתאמה אישית.

bottom of page